• KACHLOVÁ KAMNA
  KACHLOVÁ KAMNA
 • KRBOVÉ VLOŽKY
  KRBOVÉ VLOŽKY
 • KAMNOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
  KAMNOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
 • KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
  KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
 • SYSTÉMOVÉ KRBY
  SYSTÉMOVÉ KRBY
 • SYSTÉMOVÁ KAMNA
  SYSTÉMOVÁ KAMNA
 • MALÁ AKUMULAČNÍ KAMNA KSO
  Malá akumulační kamna KSO
 • SYSTéMOVé AKUMULAČNí PECE - BSG
   Systémové akumulační pece - BSG
 • LITINOVÁ KAMNA
  LITINOVÁ KAMNA
 • AKUMULAČNÍ PECE
  AKUMULAČNÍ PECE
 • AUTOMATIKA
  AUTOMATIKA
 • TOPENÍ SE ZÁRUKOU
  TOPENÍ SE ZÁRUKOU
 • GRILOVÁNÍ A PEČENÍ
  Grilování a pečení

Mechanika výsuvu

 

„Easy Lift“ - snadněji už výsuvná dvířka nelze otevírat!

Za tímto systémem se skrývá řešení pro odolnou mechaniku výsuvu s lehkým chodem.

Při otevírání se dvířka odsunou od korpusu krbu a kloužou směrem  vzhůru.

Při zavírání dvířka teprve bezprostředně před koncem své dráhy dosednou celou svou těsnící plochou ke korpusu krbu.

Toto u krbů naprosto ojedinělé řešení výsuvu dvířek se snadno obsluhuje a zaručuje odolné a dokonalé utěsnění dvířek.

Snadněji a tišeji snad výsuvná dvířka ani nejdou otevírat.

„Easy-Lift“ má jenom BRUNNER