• KACHLOVÁ KAMNA
  KACHLOVÁ KAMNA
 • KRBOVÉ VLOŽKY
  KRBOVÉ VLOŽKY
 • KAMNOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
  KAMNOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
 • KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
  KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
 • SYSTÉMOVÉ KRBY
  SYSTÉMOVÉ KRBY
 • SYSTÉMOVÁ KAMNA
  SYSTÉMOVÁ KAMNA
 • MALÁ AKUMULAČNÍ KAMNA KSO
  Malá akumulační kamna KSO
 • SYSTéMOVé AKUMULAČNí PECE - BSG
   Systémové akumulační pece - BSG
 • LITINOVÁ KAMNA
  LITINOVÁ KAMNA
 • AKUMULAČNÍ PECE
  AKUMULAČNÍ PECE
 • AUTOMATIKA
  AUTOMATIKA
 • TOPENÍ SE ZÁRUKOU
  TOPENÍ SE ZÁRUKOU
 • GRILOVÁNÍ A PEČENÍ
  Grilování a pečení

Automatika

 

Steuerungen

Kachlová kamna jsou pouze tak výkonná, jak kvalitní je dřevo a jak správná je jejich obsluha. Obzvláště důležitý je správný přívod vzduchu, který je zpravidla regulován manuálně. Pokud se nepodaří spalovací vzduch správně nastavit nebo pokud člověk zapomene spalovací vzduch nastavit, může dojít k nedokonalému spalování, které má za následek zašpinění skla, tvorbu kouře, vysokou spotřebu dřeva nebo rychlé vychladnutí u akumulačních kamen.

Aby se to v budoucnosti už nestávalo, vyvinuli jsme automatickou regulaci spalování EOSr5. Topení dřevem je tak bezpečné, vaše kachlová kamna budou fungovat bezvadně a automatika se postará o optimální průběh spalování. Automatika okamžitě hlásí případné závady, a tudíž nemohou nastat žádné škody. Díky podstatně vyšší účinnosti ještě uspoříte peníze, protože dřevo je spalováno optimálním způsobem.

Klikněte zde a dozvíte se více o tématu automatické regulace spalování.