• KACHLOVÁ KAMNA
  KACHLOVÁ KAMNA
 • KRBOVÉ VLOŽKY
  KRBOVÉ VLOŽKY
 • KAMNOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
  KAMNOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
 • KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
  KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
 • SYSTÉMOVÉ KRBY
  SYSTÉMOVÉ KRBY
 • SYSTÉMOVÁ KAMNA
  SYSTÉMOVÁ KAMNA
 • MALÁ AKUMULAČNÍ KAMNA KSO
  Malá akumulační kamna KSO
 • SYSTéMOVé AKUMULAČNí PECE - BSG
   Systémové akumulační pece - BSG
 • LITINOVÁ KAMNA
  LITINOVÁ KAMNA
 • AKUMULAČNÍ PECE
  AKUMULAČNÍ PECE
 • AUTOMATIKA
  AUTOMATIKA
 • TOPENÍ SE ZÁRUKOU
  TOPENÍ SE ZÁRUKOU
 • GRILOVÁNÍ A PEČENÍ
  Grilování a pečení

Technické přednosti

 

Samozřejmě je nákladnější vyrábět vložku do kachlových kamen z litiny, nejodolnějšího materiálu v kamnářské technice. Konstrukce ohniště, která se neroztahuje ani nezkroutí, odolává vysokým teplotám a zároveň garantuje i jistotu bezpečného provozu po mnoho let. Problémy tvorby okují, které vznikají u běžného ocelového plechu, a tím i zkrácení životnosti, litina nezná.

 

Konstrukce moderních kachlových kamen (série HKD)


Konstruktion moderner Kachelöfen (HKD Serie)

Kvalita spalování:

Firma BRUNNER je považována za průkopníka ekologického spalování dřeva v kachlových kamnech a krbech. Základní předpoklady vyvíjené už od roku 1989:

* ohniště bez roštu

* deflektor se spalovacím kanálem

* izolovaná komora sekundárního spalování

jsou ve svých detailech neustále vylepšovány. Tuto technickou část zařízení s nízkoemisním spalováním nazýváme spalovací komora ISO. Ve spojení s elektronickou regulací spalování je špatná obsluha vyloučená a zároveň je dosaženo kvality spalování a maximálního komfortu obsluhy, jaké dosud neměly obdoby. Kamnové vložky HKD jsou vhodné pro akumulační kamna s akumulační hmotou instalovanou vedle vložky nebo nasazenou na vložku a jsou vybaveny samozavíracími dvířky pro případ, že je nutné připojit na komín více topenišť.

 

Konstrukce tradičních kachlových kamen (série HBO)


Konstruktion traditioneller Kachelöfen (HBO Serie)

Při spalování dřeva vznikají horké plyny. Ty neunikají přímo do komína, ale proudí skrz přídavnou topnou plochu (např. keramickým tahem) instalovanou v obestavbě a odevzdávají své teplo. Série HBO byla vyvinuta speciálně pro keramické akumulační hmoty, které dokáží akumulovat teplo po dlouhou dobu. Toto "jádro kamen" předává své teplo do obestavby, a tím i dále do obytného prostoru. Způsob řemeslného zpracování přídavné topné plochy a obestavby je rozhodujícím faktorem pro chování vašich kachlových kamen při předávání tepla do prostor.