• KACHLOVÁ KAMNA
  KACHLOVÁ KAMNA
 • KRBOVÉ VLOŽKY
  KRBOVÉ VLOŽKY
 • KAMNOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
  KAMNOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
 • KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
  KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
 • SYSTÉMOVÉ KRBY
  SYSTÉMOVÉ KRBY
 • SYSTÉMOVÁ KAMNA
  SYSTÉMOVÁ KAMNA
 • MALÁ AKUMULAČNÍ KAMNA KSO
  Malá akumulační kamna KSO
 • SYSTéMOVé AKUMULAČNí PECE - BSG
   Systémové akumulační pece - BSG
 • LITINOVÁ KAMNA
  LITINOVÁ KAMNA
 • AKUMULAČNÍ PECE
  AKUMULAČNÍ PECE
 • AUTOMATIKA
  AUTOMATIKA
 • TOPENÍ SE ZÁRUKOU
  TOPENÍ SE ZÁRUKOU
 • GRILOVÁNÍ A PEČENÍ
  Grilování a pečení

Množství dřeva, dvířka, skla

 

Množství dřeva, dvířka, skla

 

U moderních kachlových kamen (HKD)

Vložka Délka polen (cm) Formát Množství dřeva (kg)
      min max
HKD 2 33 2,5 4
HKD 4.1 50 3,5 7
HKD 5.1 33 3 6
HKD 6.1 33 3 5

 

U tradičních kachlových kamen (HBO)

Vložka Délka polen (cm) Formát Množství dřeva (kg)
HBO 1s/1es 50 do 8 kg
HBO 4s/4es 33 do 6 kg

Poznámka: Topný výkon se reguluje množstvím přikládaného dřeva a intervaly přikládky. Využitelné množství tepelné energie z 1 kg suchého polenového dřeva činí cca 3,2 kWh.

 

Dvířka

Varianty dvířek pro moderní kachlová kamna (HKD):

Právě u novostaveb, které splňují nízkoenergetický standard, musí být tepelný systém kachlových kamen dimenzován na nízkou potřebu tepla v místě instalace. Přitom platí, že je třeba nakombinovat rychlé teplo vyzařované skrze sklo dvířek se sálavým teplem vydávaným  řemeslně zhotovenými kachlovými kamny tak, aby nedocházelo k přetápění místnosti ani k nedostatku tepla.

 

 

 

Dvířka jsou tudíž koncipována třemi různými způsoby:

 • s klasickým jednoduchým sklem, a tudíž vysokým tepelným výdejem
 • s dvojitým sklem opatřeným reflexní vrstvou pro neomezený pohled na oheň a zároveň nízkým tepelným výdejem
 • izolovaná dvířka s malým kontrolním průzorem a výrazně redukovaným tepelným výdejem.

Orientace dvířek:

U topných vložek do kachlových kamen série HKD je možné dvířka otevírat z levé i pravé strany. Vložky jsou dodávány standardně s dvířky zavěšenými na pravé straně. Orientaci dvířek je možné změnit i v zabudovaném stavu za pomoci montážní sady.

Regulační páčka:

U všech kamnových vložek HKD se  páčka spalovacího vzduchu nachází přímo pod dvířky topeništ. U vložek HBO se spalovací vzduch reguluje jednoduše za pomoci ovládacího prvku integrovaného do dvířek topeniště. Spalovací vzduch se přivádí z místnosti, kde jsou kamna instalována

 

Skla

Varianta dvířek a skla Rozdělení využitelného tepla Povrchová teplota dvířek a výdej tepla Oblast použití
Ve starších domech a pokud je vyžadováno hodně "rychlého" tepla.
Jednoduché sklo   cca 2200 W
V nízkoenergetických domech nebo prostorech s nízkou potřebou tepla.
Dvojité sklo   cca 1300 W
Pro situace, ve kterých se do kachlových kamen přikládá z chodby nebo předsíně, a  tudíž je požadován co nejmenší výdej tepla přes sklo.
Kontrolní okno   cca 700 W