• KACHLOVÁ KAMNA
  KACHLOVÁ KAMNA
 • KRBOVÉ VLOŽKY
  KRBOVÉ VLOŽKY
 • KAMNOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
  KAMNOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
 • KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
  KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
 • SYSTÉMOVÉ KRBY
  SYSTÉMOVÉ KRBY
 • SYSTÉMOVÁ KAMNA
  SYSTÉMOVÁ KAMNA
 • MALÁ AKUMULAČNÍ KAMNA KSO
  Malá akumulační kamna KSO
 • SYSTéMOVé AKUMULAČNí PECE - BSG
   Systémové akumulační pece - BSG
 • LITINOVÁ KAMNA
  LITINOVÁ KAMNA
 • AKUMULAČNÍ PECE
  AKUMULAČNÍ PECE
 • AUTOMATIKA
  AUTOMATIKA
 • TOPENÍ SE ZÁRUKOU
  TOPENÍ SE ZÁRUKOU
 • GRILOVÁNÍ A PEČENÍ
  Grilování a pečení

Připojení vnějšího vzduchu

 

U všech kamnových vložek HKD existuje možnost přivádět spalovací vzduch potrubím z exteriéru. Za tímto účelem jsou na kamnových vložkách připraveny hrdla pro připojení vnějšího vzduchu o průměru 125 mm.

U vložek HBO se spalovací vzduch reguluje jednoduše za pomoci ovládacího prvku integrovaného do dvířek topeniště. Spalovací vzduch se přivádí z místnosti, kde jsou kamna instalována.