• KACHLOVÁ KAMNA
  KACHLOVÁ KAMNA
 • KRBOVÉ VLOŽKY
  KRBOVÉ VLOŽKY
 • KAMNOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
  KAMNOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
 • KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
  KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
 • SYSTÉMOVÉ KRBY
  SYSTÉMOVÉ KRBY
 • SYSTÉMOVÁ KAMNA
  SYSTÉMOVÁ KAMNA
 • MALÁ AKUMULAČNÍ KAMNA KSO
  Malá akumulační kamna KSO
 • SYSTéMOVé AKUMULAČNí PECE - BSG
   Systémové akumulační pece - BSG
 • LITINOVÁ KAMNA
  LITINOVÁ KAMNA
 • AKUMULAČNÍ PECE
  AKUMULAČNÍ PECE
 • AUTOMATIKA
  AUTOMATIKA
 • TOPENÍ SE ZÁRUKOU
  TOPENÍ SE ZÁRUKOU
 • GRILOVÁNÍ A PEČENÍ
  Grilování a pečení

Technické přednosti

 

Die Technik

Sofistikovaný přívod spalovacího vzduchu se stará o pomalé a rovnoměrné zplyňování dřevěných polen při nízkých emisích a nepatrném odpadu spalování.

Primární vzduch (1) proudí přímo do spalovací vany a účinně podporuje zplyňování. Sekundární vzduch (2) udržuje sklo čisté a před spalovacím kanálem promíchává horké plyny s kyslíkem (3). Za pomoci terciárního vzduchu (4) se plyny vystupující v zadní části ohniště včas promíchají s kyslíkem a zapálí.

Kamna se obsluhují jediným ovládacím prvkem (5). Jednodušeji už kamna obsluhovat nejdou. Vysoké účinnosti kamen je dosaženo velkou plochou absorbující teplo v kombinaci se speciálními deflektory spalin.

Pro topení černými palivy (uhlím, antracitem, rašelinou) jsou "železní psi" nabízeni v provedení Multi-Fuel. Tato verze se odlišuje speciálním roštovým zařízením.