Know-how

 • KACHLOVÁ KAMNA
  KACHLOVÁ KAMNA
 • KRBOVÉ VLOŽKY
  KRBOVÉ VLOŽKY
 • KAMNOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
  KAMNOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
 • KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
  KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
 • SYSTÉMOVÉ KRBY
  SYSTÉMOVÉ KRBY
 • SYSTÉMOVÁ KAMNA
  SYSTÉMOVÁ KAMNA
 • MALÁ AKUMULAČNÍ KAMNA KSO
  Malá akumulační kamna KSO
 • SYSTéMOVé AKUMULAČNí PECE - BSG
   Systémové akumulační pece - BSG
 • LITINOVÁ KAMNA
  LITINOVÁ KAMNA
 • AKUMULAČNÍ PECE
  AKUMULAČNÍ PECE
 • AUTOMATIKA
  AUTOMATIKA
 • TOPENÍ SE ZÁRUKOU
  TOPENÍ SE ZÁRUKOU
 • GRILOVÁNÍ A PEČENÍ
  Grilování a pečení

Know-how

 

Jak vzniká teplo?

Jak vlastně vzniká teplo při topení dřevem v kachlových kamnech nebo krbech?

V podstatě jde pouze o pochopení a správnou aplikaci fyzikálních zásad.

Vše začíná energií, popř. výhřevností suchého dřeva, která se uvádí jako 4kW/h a "procesem uvolňování energie", kterému se hovorově říká topení. 

Do "spalovacího prostoru kamen" se tak zpravidla vloží 4 kg až 10 kg dřeva (16kW/h, popř. 40kW/h energie), které se zapálí. Pevný uhlík obsažený ve vláknech dřeva se po zapálení začne od dosažení určité okolní teploty uvolňovat (přeměňovat v hořlavý plyn), a plameny tak vytvářejí teplo a žár. Žhavé zbytky dřeva po jeho shoření jsou uhlíkovou kostrou, která zůstane po fázi hlavního zplyňování a pomalu se rozpadá.

Tolik k teorii a nyní to začne být napínavé.  Část vydávaného  tepla tvoří teplo spalovacího prostoru kachlových kamen nebo krbu, tedy bezprostřední tepelné záření v epicentru uvolňování energie. Další velká část energie však ještě zůstává ve spalinách horkých až 800 ° C vycházejících ze spalovacího prostoru.

Zejména toto velké množství energie je možné získat pro vytápění za pomoci různých výměníkových systémů, které spalinám odebírají teplo. V kovových přídavných topných plochách se spaliny rychle ochladí a získaný teplý vzduch přispívá k vysokému tepelnému výkonu. Pokud se však horké spaliny odvedou tahovými kanály do akumulační hmoty, dojde k jejímu nahřátí a rovnoměrnému vydávání tepla sáláním po dobu několika hodin. Další možností je spaliny odvádět přes teplovodní výměníkové těleso, které funguje jako běžný výměník v kotli.

Uměním je tyto poznatky o výrobě energie za pomoci dřeva a její systémové možnosti správně využívat pro potřeby zákazníků a individuálních dispozic jejich obytného prostoru.  Jenom dobře vyladěný systém vytápění kachlovými kamny nebo krbem může svému majiteli přinášet kýžený pocit spokojenosti. 

Pouze dobří kamnáři ovládají tuto práci s vášní a na základě svých znalostí a zkušeností zkomponují systémy  kachlových kamen nebo krbů, které jsou vždy individuálně koncipované na konkrétní situaci.

My od firmy BRUNNER pomáháme kamnářskému řemeslu tím, že jej zásobujeme správnými výrobky v  nejlepší kvalitě. Nezabýváme se ničím jiným, než konstrukcí těch nejlepších topenišť se speciálně vyladěnými vytápěcími systémy. To je to, čím je BRUNNER unikátní. Všechno toto know-how nazýváme kompetencí. Pro vás bude znamenat spokojenost.