• KACHLOVÁ KAMNA
  KACHLOVÁ KAMNA
 • KRBOVÉ VLOŽKY
  KRBOVÉ VLOŽKY
 • KAMNOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
  KAMNOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
 • KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
  KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
 • SYSTÉMOVÉ KRBY
  SYSTÉMOVÉ KRBY
 • SYSTÉMOVÁ KAMNA
  SYSTÉMOVÁ KAMNA
 • MALÁ AKUMULAČNÍ KAMNA KSO
  Malá akumulační kamna KSO
 • SYSTéMOVé AKUMULAČNí PECE - BSG
   Systémové akumulační pece - BSG
 • LITINOVÁ KAMNA
  LITINOVÁ KAMNA
 • AKUMULAČNÍ PECE
  AKUMULAČNÍ PECE
 • AUTOMATIKA
  AUTOMATIKA
 • TOPENÍ SE ZÁRUKOU
  TOPENÍ SE ZÁRUKOU
 • GRILOVÁNÍ A PEČENÍ
  Grilování a pečení

Spalovací komory

 

Akumulační pec je nejoriginálnější a nejstarší zástupce všech kachlových kamen. Ve všech svých částech řemeslně zpracovaná zásobuje akumulační pec prostor příjemným a zdravým teplem. Díky novým, velkým formátům skel je teplo vydáváno do prostoru rychleji.

Ohledně tvaru a materiálu se fantazii žádné meze nekladou. Pouze je nyní třeba individuálně vyrobené akumulační pece před jejich uvedením do provozu atestovat.

Aby toto nebylo nutné a řemeslně vyráběné pece mohly být i nadále zhotovovány, nabízíme prefabrikovaná a atestovaná ohniště pro akumulační pece.

Naše modely akumulačních topenišť

Akumulační pece Eck

Akumulační pece Tunnel