• KACHLOVÁ KAMNA
  KACHLOVÁ KAMNA
 • KRBOVÉ VLOŽKY
  KRBOVÉ VLOŽKY
 • KAMNOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
  KAMNOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
 • KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
  KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM
 • SYSTÉMOVÉ KRBY
  SYSTÉMOVÉ KRBY
 • SYSTÉMOVÁ KAMNA
  SYSTÉMOVÁ KAMNA
 • MALÁ AKUMULAČNÍ KAMNA KSO
  Malá akumulační kamna KSO
 • SYSTéMOVé AKUMULAČNí PECE - BSG
   Systémové akumulační pece - BSG
 • LITINOVÁ KAMNA
  LITINOVÁ KAMNA
 • AKUMULAČNÍ PECE
  AKUMULAČNÍ PECE
 • AUTOMATIKA
  AUTOMATIKA
 • TOPENÍ SE ZÁRUKOU
  TOPENÍ SE ZÁRUKOU
 • GRILOVÁNÍ A PEČENÍ
  Grilování a pečení

Malá akumulační kamna KSO

 

Malá akumulacní kamna (KSO) se vyznacují tím, že zabírají malý pudorys a po dlouhé hodiny vydávají príjemné sálavé teplo. Vzhledem k moderním stavebním technologiím je dnes teplo vydávané bežnými horkými krbovými kamny vnímáno témer jako obtežující faktor. Malá akumulacní kamna od firmy BRUNNER oproti tomu vydávají po dlouhé hodiny príjemné sálavé teplo: Kvalitní malá akumulacní kamna na bázi stavebnice.

Perfektní konstrukce s dvoupláštovým ohništem a dvoupláštovou prídavnou topnou plochou. Malá akumulacní kamna je možné postavit behem jedno pracovního dne.

Válcová kamna nabízíme na prání také s obestavbou v prírodní barve z dusané hlíny. Hlína a ohen - krásná a jedinecná kombinace.

Svá kamna ci krb si nechejte postavit kvalifikovaným kamnárem, abyste získali záruku od firmy BRUNNER.